Drenaż

Drenaż jest systemem, który służy do odprowadzania wody od fundamentów budynków. Inaczej mówiąc jest to odwodnienie gruntu dookoła obiektów. W gruncie znajdują się znaczne ilości wody opadowej, która zagraża fundamentom budynków. W przypadku słabej izolacji fundamentów możliwe jest przesiąkanie wody, co prowadzi do grzybów oraz pleśni wewnątrz budynków oraz do uszkodzeń samych fundamentów. Aby zapobiec takim sytuacjom, stosuje się systemy drenażu, których  zadaniem jest odebranie wody (za pomocą rury drenującej biegnącej wokół budynku) od gruntu i odprowadzenie jej do kanalizacji lub przystosowanych do tego zbiorników wodnych.

Drenaż opaskowy

Drenaż pierścieniowym (opaskowy) to drenaż, w którym zastosowano dreny w taki sposób, aby otaczały odwadniany obiekt i odprowadzały wodę od jego fundamentów. Nazwa pochodzi od sposobu montażu, gdzie dreny stanowią zamknięty pierścień (opaskę). Jest to najpopularniejszy system do odwadniania obiektów.

Kiedy stosować drenaż?

System drenażu należy zawsze stosować, gdy zachodzi ryzyko stałego lub okresowego podmakania obiektu wodą. Uzasadnione jest stosowanie, gdy teren jest mokry lub są na nim wzniesienia. Woda spływająca ze wzniesień będzie gromadzić się na fundamentach i musi zostać odprowadzona drenażem. Drenaż nie zawsze musi być stosowany, na przykład nie jest wymagana jego instalacja na gruntach silnie przepuszczalnych. Z kolei na gruntach o niskiej przepuszczalność (ił lub glina), drenaż jest obowiązkowy.

System drenażu

System drenażu składa się z następujących elementów:

  • rur drenarskich (w otulinie lub bez otuliny),
  • łączników,
  • pospółki do obsypania rur,
  • warstwy filtracyjnej (geowłóknina filtracyjna),
  • studzienek.

Sposób montażu

Instalacja drenażu musi obiegać cały obiekt, od którego ma zostać odprowadzana woda. Ważny jest rozpoczęcie układania rur drenarskich od punktu, w kierunku którego naciera woda gruntowa oraz zachowanie spadku od 0,5% do 3%. Inaczej mówiąc, wymagany jest spadek od 0,5cm do 3cm na 1 metr długości. Poprawne ułożenie ma duży wpływ na sprawność instalacji. Nie powinno być miejsc, gdzie woda się zbiera – w całości powinna zostać odprowadzona.

Istotny wpływ ma również głębokość osadzenia rur drenarskich. Rury powinny być osadzone na głębokości 60-80 cm. Nie należy układać rur zbyt głęboko, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na nawodnienie okolicznego gruntu. Rury powinny zostać osadzone na warstwie podsypki o grubości około 20-30cm, a następnie zasypane warstwą nie mniejsza niż 5cm. Następnie zaleca się ułożenie geowłókniny. Jest to włóknina przepuszczalna, która oddziela ziemię od kruszywa. W przypadkach zastosowania dużych rur, zaleca się zastosowania włókniny również po obu bokach rur. Szerokość wykopu powinna wynieść minimum 50cm.

Wykonanie drenażu nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia.