Izolacje fundamentów

Izolacja fundamentów jest konieczna, aby należycie zabezpieczyć fundamenty obiektu przed wodą lub wilgocią. Którą metodę izolacji należy zastosować (przeciwwilgociową czy przeciwwodną) zależy od rodzaju gruntu, ukształtowanie terenu, rodzaj obiektu i poziomu wód gruntowych.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolację przeciwwilgociową należy stosować w przypadku gruntów przepuszczalnych (piaski gruboziarniste i równoziarniste, żwiry). Taki grunt potrafi szybko wchłonąć i przepuścić wodę nawet przy znacznych opadach i tym samym nie pozwoli na jej wsięknięcie w fundamenty obiektu.

Izolacja przeciwwodna

Izolacja przeciwwodna jest skuteczniejszym, ale również droższym rozwiązaniem. Izolacja przeciwwodna stosowana jest, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że grunt pod wpływem wód opadowych nie poradzi sobie z szybkim jej odprowadzeniem i fundamenty będą narażone na nadmierną ilość napierającej wody. Taką formę izolacji stosujemy w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych (gliny, iły, niektóre piaski).

Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych

Stosuje się kilka rodzajów materiałów do hydroizolacji przeciwwodnej. Kazdy z materiałów ma inne parametry oraz sposób aplikacji. Wybór materiału powinien zostać przemyślany i dopasowany do indywidualnych potrzeb. Oto najpopularniejsze z materiałów hydroizolacyjnych:

  • masy hydroizolacyjne KMB,
  • powłoki wodoszczelne na bazie cement,
  • hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniając,
  • papa termozgrzewalna,
  • samoprzylepna membrana bitumiczna.

Zastosowanie papy termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepnej jest szybką i sprawdzoną metodą. Nie wymaga oczekiwania na wyschnięcie co przyśpiesza prace. Jednak nie zawsze jest wygodna w przypadku stosowania docinek. Zalecane jest stosowanie do płaskich i dużych powierzchni. Należy unikać ostrych krawędzi, a powierzchnia nie powinna mieć wypukłych wtrąceń. Inaczej mówiąc, należy zwracać uwagę, alby z czasem papa nie została przerwana pod naporem ziemi, przetarta ani przecięta, ponieważ przestanie spełniać swoją rolę izolacyjną.

Przy stosowaniu mas KMB oraz mas hybrydowych należy zwracać uwagę na wymaganą grubość materiału jaką należy nałożyć na fundamenty. Ilość warstw oraz czas schnięcia pomiędzy warwami oraz przed zasypem.