Odwodnienia

Istotą odwodnienia jest pozbycie się nadmiaru niepotrzebnej wody z terenu lub gruntu, która ma niekorzystny wpływ na fundamenty i bezpieczeństwo użytkowników terenu.

Można wyróżnić 2 metody pozbywania się nadmiaru wody:

  • drenaż, który odprowadza wodę z gruntu,
  • odwodnienie liniowe, które odprowadza wodę deszczową z powierzchni terenu.

Drenaż

Drenaż to rodzaj odwodnienia, który znajduje się pod powierzchnią gruntu. Ma za zadanie odebranie wilgotności od gleby, aby nie dostawała się do fundamentów.

Do drenażu wykorzystuje się rury drenarskie, które kładzie się dookoła odwadnianego obiektu. Taki sposób montażu nazywa się pierścieniowym.

Odwodnienie liniowe

Liniowy system odwadniający pozwala szybko pozbyć się nagromadzonej wody deszczowej po intensywnych opadach. Jest wygodny w montażu, ponieważ elementy są osadzone bardzo płytko i nie wymagają kosztownych prac ziemnych.

Odwodnienie liniowe jest kanałem osadzonym w ziemi pokrytym osłoną (forma kratki). Każdy element obiera wodę na całej swojej powierzchni, a następnie odprowadza ją do odpływu.  Zadaniem rusztu jest niedopuszczenie do zanieczyszczenia i zatkania się odpływu liśćmi oraz gałęziami. Ponadto, ruszt umożliwia poruszanie się po elementach odwodnienia. W zależności od spełnionych norm elementy odwodnienia liniowego mogą być również przystosowane do poruszania się po nich pojazdami.

Zastosowanie odwodnienia liniowego

Najczęściej system liniowy stosuje się do odprowadzenia wody od budynków mieszkalnych. Często jego elementy są połączone z systemem odpływu wody opadowej z dachu. Odwodnienie liniowe sprawdzi się w następujących  sytuacjach:

  • wjazdy do garażów, (wzdłuż wjazdów, aby woda nie wlewała się do pomieszczeń),
  • wejścia do budynków, gdzie nie powinna a się zbierać woda ze względów bezpieczeństwa, szczególnie w zimie,
  • na tarasach,
  • w parkinach podziemnych,
  • przy wejściach do piwnic.

Montaż odwodnienia liniowego

Kształt odwodnienia liniowego nie jest narzucony tak jak w przypadku drenażu. Sposób jego montażu jest uzasadniony od potrzeb oraz warunków otoczenia. Elastyczność sposobu montażu zapewnia nie tylko wygodę, ale również pozwala zachować estetykę ogrodu, podjazdu i budynku.

System jest modułowy, oznacza to, że możliwe jest stosowanie dowolnych kształtów oraz długości odpływu, dokładając odpowiednie elementy. W sprzedaży dostępne są elementy z różnych materiałów i o różnej klasie wytrzymałości. Kratki zwykle dostępne są z ocynkowanej stali oraz tworzywa sztucznego. Z kolei korytka oraz studzienki rewizyjne są z betonu lub również tworzywa sztucznego. Korytka różnią się od siebie głębokością oraz sposobem łączenia. Ważnym elementem układu są studzienki rewizyjne, których zadaniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń. Do elementów system nalezą również: syfony, odpływy boczne, zakończenia korytek, studzienki podrynnowe oraz łączniki.

Korytka najczęściej łączy się na zakładkę, a na krańcowych korytkach montuje się zakończenia, aby woda nie wypływała poza elementy systemu.