Studnie rozsączające

Zajmujemy się profesjonalnym montażem wysokiej jakości studni chłonnych. Studnie chłonne służą do magazynowania wody, która następnie jest rozsączana do ziemi. Jest to końcowy element systemu domowej oczyszczalni ścieków. Stosowanie studni chłonnych to doskonałe rozwiązanie w przypadku działek o niewielkiej powierzchni. Jest to rozwiązanie ekologiczne, tanie oraz łatwe w wykonaniu.

Studnie rozsączające

Studnie rozsączające posiadają wiele zalet, takich jak:

  • stosunkowo niski koszt,
  • stosunkowo niewielki rozmiar,
  • możliwość magazynowania dużej ilości wody ,
  • nie wymaga pozwolenia wodno- prawnego,
  • są ekologiczne,
  • system studni jest skalowalny.

Wymagania

Aby móc dokonać montażu należy zachować odległość 30 m od studni wodociągowych (również tych poza terenem własnej działki). Wynika to z rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Należy pamiętać również o kilku inny zasadach montażu studni rozsączających, które wynikają z rozporządzeń,  takich jak:

  • należy zachować minimum 1,5 m pomiędzy dolną częścią studni a poziomem wód gruntowych,
  • należy zachować minimum 2 m odległości od budynków,
  • odległość od granic działki nie może być mniejsza niż 3 m.

Doprowadzenie do studni powinno zostać poprowadzone rurą o średnicy 15 cm lub większej. W przypadku, gdy stosuję się więcej niż jeden wpływ do studni rozsączającej, należy zastosować podobne długości i średnice rur dopływowych.

Ekologia

Stosowanie studni rozsączających to ekologiczne rozwiązanie, które wspiera lokalne warunki gruntowo-wodne. Wg. badań z roku na rok ilość wody w Polsce się zmniejsza. Studnia rozsączająca pozwala częściowo zniwelować ten problem w naszych ogrodach. Woda opadowa nie jest marnowana, ale wraca do ekosystemu w sposób ustabilizowany i naturalny.